Privacy

Om de behandeling goed uit te kunnen voeren, hebben wij (persoonlijke) gegevens van u nodig. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken wij om de behandeling goed te laten verlopen. Net als u vinden wij het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom zijn er regels opgesteld over hoe wij uw gegevens verwerken. Deze regels staan beschreven in het handboek huidtherapie en op deze pagina’s, daarbij houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBGO) en de Europese Algemene Verordening gevensbescherming (AVG) volgens NEN 7510-12-13.

PRIVACY-verklaring

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens zal de volgende persoons- en medische gegevens over u verwerken in een electronisch patiëntendossier. Deze gegevens krijgen we van u en van uw zorgververzekeraar.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • BSN-nummer
 • Paspoort- of ID-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens
 • Participatiemogelijkheden
 • Verzoek of u onze enquête wilt ontvangen
 • Toestemming voor de behandeling

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens verwerkt uw persoons- en medische gegevens in het kader van het uitvoeren van het met u overeengekomen behandelplan met betrekking tot de huid-therapeutische dienstverlening. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail of per post te kunnen benaderen. En om te declareren en gegevens te verifiëren bij uw zorgverzekeraar.

Wat doen wij met uw gegevens na de behandeling en op de lange termijn?

Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier vijftien jaar te bewaren en hebben een geheimhoudingsplicht m.b.t. de inhoud.

Wanneer delen wij uw gegevens met derden?

Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit is altijd in overleg met u.

 

Recht op inzage gegevens

U heeft het recht om uw persoons- en medische gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar annekezwart@planet.nl. Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, aan uw verzoek voldoen.

Veiligheid gegevens  

Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het elektronisch patiëntensysteem maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en niet voor derden openbaar zijn. Wanneer u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Huidtherapie Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens.

Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens is als volgt te bereiken:

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie

Leverancier Therapeutisch elastische kousen

Gezondheidscentrum ‘De Notekraker’

Wim Kanplein 1

1311 LH  ALMERE

Tel.: 036-5454440

Tel. administratie: 072-5066116

E -mail: ellydiffens@planet.nl / annekezwart@planet.nl

Website gegevens

Op de website van Praktijk voor huidtherapie Zwart en Diffens (www.huidtherapie.net) worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en worden gegevens niet aan derden verstrekt. De provider is verantwoordelijk voor het veilig gebruik van onze website.

Provider: HappyHosting

IP-adres: 89.30151.183