Klantervaringen / klachtenregeling

Via de zorgkaart Nederland kunt u uw ervaring delen over de zorg in de praktijk. U kunt hiervoor een digitale enquête invullen. De uitkomsten worden anoniem aangeboden aan de zorgverlener en aan de zorgverzekeraar 
Klachtenregeling.

Heeft u een klacht over een behandeling en komt u er met de huidtherapeut niet uit, dan kunt u contact opnemen met het klachtenloket Paramedici van het Kwaliteitsregister Paramedici (KLP). De geschillencommissie is per 3 december 2016, Wkkgz erkend door de minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn Klachtenfunctionaris: de heer Bart Dirks via het Klachtenloket Paramedici (info@klachtenloketparamedici.nl). Klik hier voor meer informatie.