Klachtencommissie Paramedici 1e lijn

Heeft u een klacht over uw Paramedicus? U kunt er iets mee doen. De Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. De Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische Hulpmiddelen, heeft een geschillencommissie.

Als u onverhoopt ontevreden bent

Als u bij een huidtherapeut, onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht? In deze folder staat informatie over wat u dan kunt doen. De minister verplicht Huidtherapeuten tot het melden van incidenten en/of bijna incidenten, volgens de wet, ‘ Veilig Incidenten Melden‘ (VIM) procedure. Onze praktijk heeft een protocol voor deze procedure.

1. Uw probleem eerst bespreken met uw behandelend paramedicus

Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend paramedicus. Misschien komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2. Advies en ondersteuning van het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg

Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Zo’n IKG kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een medewerker van het IKG kan ook bijvoorbeeld samen met u een gesprek hebben met de paramedicus of helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie. Een IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van een Regionaal of Provinciaal Patiënten Consumenten Platform, dat weer een onderdeel is van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

Adressen en telefoonnummers

Voor adressen en telefoonnummers van een IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij:
Klachtenopvang Zorg, tel.: 0900 24 37 070 www.paramedisch.org

3. Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn

Ook kunt in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) via uw zorgverlener een onafhankelijke klachtenfunctionaris raadplegen. De klachtenfunctionaris is een medewerker van de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn en is onafhankelijk van onze praktijk. De klachtenfunctionaris heeft drie aandachtsgebieden, gratis advies over het indienen van een klacht, bijstaan bij het formuleren van de klacht en helpt bij het onderzoeken naar de mogelijkheden om de klacht op te lossen. De toegang tot de klachtenfunctionaris is laagdrempelig, een patiënt of cliënt kan binnenlopen, de patiënt kan bellen of mailen.

Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. Dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn. De klachtenfunctionaris van die Commissie is uw contactpersoon. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. De klachtenfunctionaris begeleidt de hele afhandeling van uw klacht. Hij zal u wel vragen wat u zelf al gedaan hebt om uw klacht op te lossen, bijvoorbeeld of u er al met uw paramedicus over hebt gesproken. De Klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Ze bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende paramedicus lid is.

Klachtenloket Paramedici (KLP), Kwaliteitsregister Paramedici.
De geschillencommissie is per 3 december 2016, Wkkgz erkend door de minister van Volksgezondheid, Sport en Welzijn. Contactpersoon van het bedrijf met betrekking tot klachten:

Klachtenfunctionaris: De heer Bart Dirks
Via het Klachtenloket Paramedici
Postbus 19207
3501 DE Utrecht
T 030 310 09 29
E info@klachtenloketparamedici.nl

Heeft u een klacht, dan kunt u bij ons een klachtenformulier vragen.